Verk i akryl på duk och ark. För mer information om konstnären och konsten, besök: www.gunsil.se
Nedan Vänster- Titel: Höstglöd 30x40 cm, Höger-: Vårlycka 30x40 cm
Nedan: Vänster Titel: Vindflöjeln, 30x40 cm Höger: Illusion, 30x40 cm
Nedan:
Vänster- Titel: Green Queen     Höger - Titel: Hope and love
Nedan Vänster - Titel: Lin-Jet, A3-format, Höger- Stockar-t, 28,5x28,5
Nedan vänster, Titel: Blickfång, 30x30 cm, Höger: Klorofyll 40x60 cm, 
 Fler verk av konstnären samt en utförligare information och presentation finner du på den stora hemsidan:  www.gunsil.se
Back to Top