Information och presentation
 GunSil Art design

Land och kustnära bilder, blandas med ett urval av målningar i akryl, samt textilier med konst-tryck här på sidan.
©Foto konstnären: Gunilla Silfverhielm


Att skapa har varit ett måtto genom hela livet, men har tagit sig olika uttryck genom åren. Liksom trädens kronor, grenar jag ut min kreativa sida åt flera håll, jag arbetar med det som känns rätt för stunden, samt för bästa resultat. Jag gläds av att kunna förmedla ut mina känslor till betraktaren via bild, färg och form. Det jag skapar på duken kommer utifrån fantasin för ett fritt skapande, då motiven kommer från hjärtat och det inre sinnet. Kameran är med nästan jämt, och att fånga en inre känsla av det som ögat ser, ger mig en ro, som jag hoppas kunna förmedla även de till betraktaren. Några väl utvalda bilder kommer att tryckas upp på canvasduk alt.akrylglas för hängning på vägg, och kommer ut till försäljning, under kommande år.
© G.Silfverhielm -GunSil Art
Vid förfrågan: kontakt via E-mail: Se nedan